Preventief oogonderzoek

We hebben maar één paar ogen. Het is dus belangrijk om daar uiterst zorgzaam mee om te gaan. Een preventief oogonderzoek geeft ons de mogelijkheid om eventuele oogproblemen vroegtijdig op te sporen, nog vooraleer u er nadelige gevolgen of vervelende symptomen van ondervindt.